Regulamin

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem: www.vixa-wear.pl (dalej również jako „VIXA wear”) zasady korzystania oraz składania zamówień. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

1. Właścicielem sklepu jest:


Joanna Gajda

Osiek Wielki, os. Leśne

62-600 Koło

NIP: 6662132577


Email: info@lakidruk.com

Telefon: 603 250 107

Działalność prowadzona jest w formie działalności nierejestrowanej czyli drobnej działalności zarobkowej osoby fizycznej.


2. Postanowienia ogólne.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami. Ceny w sklepie są w walucie polskiego złotego PLN.

Zamówienia można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową: www.vixa-wear.pl

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszty dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako: „Kodeks cywilny”) /pełni jedynie rolę informacji handlowej/, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdująca się w momencie składania zamówienia w witrynie sklepu internetowego www.vixa-wear.pl

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, poczta elektroniczna), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną).

Składamy wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego dostawcę lub producenta.

Składając zamówienie Klient proszony jest o podanie swoich danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie:

-imienia i nazwiska/nazwy/firmy;

-dokładnego adresu dostarczenia zamówienia - ulicy, numeru domu, lokalu, miasta;

-numeru telefonu, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie;

-numeru NIP (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

-adresu e-mail.

Wyrażenie przez Klienta, będącego konsumentem lub prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.

Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Joanna Gajda z siedzibą pod adresem: Osiek WIelki, os. Leśne 83, 62-600 Koło. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Każde zamówienie złożone przez Klienta jest potwierdzane bezpośrednio po wpłynięciu, wysłaniem odpowiedniej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

3. Realizacja zamówienia.

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia obsługa sklepu potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Obsługa sklepu może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Moment potwierdzenia złożenia zamówienia (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) przez obsługę sklepu jest tez okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie realizacji zamówienia, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

Czas realizacji zamówienia liczy się od momentu przyjęcia zamówienia do wysłania przesyłki oraz czasu potrzebnego na dostarczenia przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia przesyłki do klienta.

 

Czas realizacji zamówienia:

 

Zamówienia detaliczne - czas realizacji maksymalnie do 14 dni roboczych.

Zamówienia hurtowe - czas realizacji ustalany indywidualne w zależności od ilości zamawianych produktów.

Zamówienia expresowe - czas realizacji oraz cena ustalane są indywidualnie w zależności od przedmiotu zamówienia. Opłata za zamówienia expresowe może wynieść do 100% wartości standardowego zamówienia.

Ubezpieczona przesyłka wysyłana firma kurierską trafia do adresata w ciągu 2 dni roboczych po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej INPOST Polska. Każdorazowo firma ta wysyła numery trackingowe paczek na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.

Koszty przesyłki ponosi kupujący.

Na prośbę klienta wysyłany jest dowód zakupu.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów brutto wraz z kosztami dostawy) widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

Za zakupy w sklepie można płacić tradycyjnym przelewem bankowym.

 

4. Materiały do druku.

 

Sklep VIXA wear nie odpowiada za treści zawarte w projektach przygotowanych przez klientów. Jeżeli projekty zawierają treści niezgodne z prawem, zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Nadruki wykonujemy jedynie z materiałów przesłanych przez klienta, w takim przypadku nie posiadamy wiedzy czy w projektach nie zostały użyte znaki zastrzeżone lub materiały objęte prawem autorskim, w związku z tym nie odpowiadamy za naruszenie praw autorskich.

Obsługa sklepu nie dokonuje żadnych korekt w materiałach przesłanych przez klienta.


5. Postanowienia końcowe.


Niniejszy regulamin jest częścią treści umowy kupna - sprzedaży zawieranej przez sklep internetowy VIXA wear prowadzony przez Joanna Gajda oraz zamawiającym. Treść regulaminu jest dla obu stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna - sprzedaży między sklepem, a konsumentem / firmą, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego załatwienia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Kole, właściwy dla siedziby sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym, w przypadku Klientów będących konsumentami - ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Administrator sklepu VIXA wear zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, z wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, oraz punktu o ochronie praw konsumentów i firm który nie będzie podlegał żadnym zmianom.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl