Zwroty i reklamacje

Zacznijmy od tego, że:

PRODUKTY PERSONALIZOWANE ( z własnym napisem/pseudonimem/imieniem ) NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie VIXA wear są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązująca na terenie Polski.
 
Zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu, a w szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub taśmy (plomby) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługa sklepu w celu wyjaśnienia sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w czasie transportu. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu bez sporządzonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

 

ZWROT I ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 

W przypadku osób fizycznych – konsumentów

 

Definicja konsumenta

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta nasza firma będzie uważać osobę fizyczną która dokonała zakupu w oparciu o imienną fakturę VAT lub paragon a jej adres doręczenia jest adresem prywatnym nie wskazującym na firmę. 
 
VIXA wear odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

DANE OSOBY ODSTĘPUJĄCEJ OD UMOWY SPRZEDAŻY:

IMIĘ I NAZWISKO ............................................................................................................................................................................
ADRES.............................................................................................................................................................................................
TELEFON ........................................................................................................................................................................................
E-MAIL.............................................................................................................................................................................................

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy / odbioru towaru: 
................................................................................

Nr zamówienia:
................................................................................

Przyczyny odstąpienia od umowy:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Data:
.........................................

Podpis konsumenta:
.........................................

KONIEC WZORU FORMULARZA

Zwrot i odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży. Klient na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia wydania towaru, w tym przypadku od doręczenia paczki przez kuriera lub odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres firmy:


Joanna Gajda
Osiek Wielki, os. Leśne 83
62-600 Koło

info@lakidruk.com

 

Oświadczenie wraz z towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a za datę nadania zwrotu przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera który nie może być starszy niż 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Rzecz podlegająca zwrotowi w wyniku odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem od zawartej umowy, powinna zostać przesłana na koszt Klienta na adres wskazany w niniejszym regulaminie za pośrednictwem poczty lub kuriera. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne ale klient zostanie obciążony procentowo za zużycie towaru, brak oryginalnego pudełka, instrukcji, celowe uszkodzenie towaru itp. W przypadku kiedy stan zwróconego towaru nie będzie możliwy do przywrócenia jego jako nowy odstąpienie od umowy będzie nieskuteczne. Ponieważ nasza firma zajmuje się również sprzedażą spersonalizowanych gadżetów produkowanych w oparciu o wzór klienta w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, produkty takie nie podlegają możliwości odstąpienia od umowy w myśli ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i są wyjątkiem.

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep internetowy VIXA wear obowiązany jest zwrócić Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu rzeczy, ale nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy zamówieniu towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Firma VIXA wear zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT lub paragonu i wysłania go konsumentowi. Konsument zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży.
 
W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 

W przypadku firm
 
Klient - firma, która zakupił towary lub usługi w naszej firmie, na którą został wystawiony dokument w postaci faktury vat z wskazaniem nazwy firmy, numer NIP itp., nie podlega ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) i nie ma prawa zwrotu. Firmy mogą reklamować wadliwy towar, mają też prawo skorzystać z rękojmi lub gwarancji zgodnie z opisem towaru w sklepie VIXA wear.

VIXA wear odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne zamówionych towarów. Przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

Roszczenia reklamacyjne powinny być zgłaszane przez Klientów na dane adresowe sprzedającego wskazane w niniejszym regulaminie ze wskazaniem wady oraz zgłaszanego żądania zgodnego z przepisami Kodeksu cywilnego. 

Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

Towary sprzedawane w sklepie internetowym VIXA wear mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku udzielenia gwarancji - roszczenia wynikające z gwarancji mogą być zgłaszane na adres wskazany w niniejszym regulaminie, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do zamówionego towaru.
 
Reklamacja następuje w formie pisemnej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia wraz z towarem na adres zakładu:


Joanna Gajda
Osiek Wielki, os. Leśne 83
62-600 Koło
info@lakidruk.com
  
 Oświadczenie wraz z reklamowanym towarem należy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru, a za datę złożenia oświadczenia przyjmuje się stempel pocztowy lub datę odbioru paczki przez kuriera. Oświadczenie powinno zawierać dane klienta wraz z adresem oraz numerem NIP (kopią faktury zakupu lub paragonu) oraz datą otrzymania zamówienia. Klient powinien ustalić termin zwrotu towaru, o którym mowa w oświadczeniu, który nie powinien być również dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Koszty transportu zwrotu pokrywa kupujący. Klient winny jest zwrócić towar w stanie nie zmienionym, nie uszkodzonym, nowym nie wskazującym na żadne ślady użytkowania wraz z oryginalnym opakowaniem oraz kompletny o wszystkie elementy jaki dany produkt zawierał.
 
 
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia odpowiedniego dokumentu korekty faktury VAT i wysłania go klientowi. Klient zobowiązany jest do podpisania korekty oraz odesłania na adres sprzedającego oraz wskazania numeru konta na jakie mają być zwrócone wszelki koszty powstałe przy sprzedaży. Zwrot kosztów nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od otrzymania podpisanej korekty faktury VAT lub paragonu.
 
W związku z faktem, że wykonujemy również usługi zleceniowe z materiałów przesłanych przez klienta, reklamacją podlega jedynie medium, na którym został wykonany nadruk w przypadku stwierdzenia jego wad. Podstawą do zwrotu towaru nie mogą być błędy wynikające z nieprawidłowo przygotowanego pliku do wykonania nadruku, lub haftu.
(Ustawa z 2 marca 2000 roku, art. 10, par. 3, pkt. 4)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl